Právní služby

je balíček smluv určený pro prodávající, kteří si sami našli kupujícího na svou nemovitost. Smlouvy jsou připravované advokátem pro každý případ znovu na míru, přesně dle předaných podkladů a za současné kontroly všech souvisejících informací ( např. nabývacího titulu vlastníka apod.) Takto zpracované dokumenty Vám zaručí právní čistotu, vysokou kvalitu ošetření procesu, maximální možnou bezpečnost celé transakce a prodávajícímu jistotu připsání kupní ceny na jeho účet.

Některé typické dokumenty:

  • Rezervační smlouva
  • Smlouva o smlouvě budoucí kupní
  • Kupní smlouva
  • Smlouva o převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu
  • Svěřenecká smlouva (smlouva o svěřenecké úschově kupní ceny) 
  • Bezpečnostní uložení peněz u advokáta
  • Zpracování přiznání k dani z převodu nemovitostí
  • Doprovodné dokumenty - Zplnomocnění třetí osoby apod.

 

Máte-li zájem o další informace, chcete objednat službu nebo bezplatnou konzultaci, kontaktujte nás.


<< zpět <<